تبلیغات
♥داستـــــــــانـــــــــ هــــــــای تخیـــــــلی من♥ - بچه آفریقایی
تلاش ♥ پشتکار ♥ موفقیت

بچه آفریقایی

سه شنبه 1 تیر 1395 09:56 ب.ظ

نویسنده : مهرانه
این شعر توسط یک بچه آفریقایی که کاندیدای شعر برگزیده سال 2005 بوده سروده شده :

به ادامه مطلب بروید

 وقتی به دنیا میام، سیاهم

وقتی بزرگ میشم، سیاهم
وقتی میرم زیر آفتاب، سیاهم

وقتی می ترسم، سیاهم
وقتی مریض میشم، سیاهم

وقتی می میرم، هنوزم سیاهم ...

و تو، آدم سفید
وقتی به دنیا میای، صورتی ای

وقتی بزرگ میشی، سفیدی
وقتی میری زیر آفتاب، قرمزی

وقتی سردت میشه، آبی ای
وقتی می ترسی، زردی

وقتی مریض میشی، سبزی
و وقتی می میری، خاکستری ای...

و تو به من میگی رنگین پوست؟؟؟....
دیدگاه ها : نظرموخوام
آخرین ویرایش: سه شنبه 1 تیر 1395 10:00 ب.ظ